Tijd om aan jouw bouwplannen te werken?

Fundamenteel vakwerk

Een solide fundering is de basis van ieder huis. Als het daar al niet goed zit dan staat de rest van het huis op ‘los zand’. Zeker ook voor een nieuwe aanbouw of uitbouw zal een onderbouwd funderingsplan nodig zijn. Uiteraard laten we daar een constructeur op los om te komen tot de juiste constructieve berekeningen en bouwoplossingen.

Tegenwoordig heeft de opdrachtgever volgens de Wet op de Kwaliteitsborging de beschikking over het bouwplan en clientdossier. Dit is bedoeld voor bouwactiviteiten welke een vergunningplicht dragen.

Tijdens het bouwproces leggen we alle noodzakelijke verslaglegging vast inclusief foto’s. Dergelijke bouwactiviteiten staan ook onder toezicht een van een onafhankelijke kwaliteitsborger. Voor onze projectleiders een goede sparringpartner om samen met de opdrachtgever het gehele bouwproces te monitoren op basis van kwaliteit en realisatie zoals is overeengekomen.

Bouwen gaat niet alleen over stenen stapelen, het is een geheel aan activiteiten welke de creatie maken zoals bedoeld. Daarom staat kwaliteit door vakmanschap en professionaliteit bij ons voorop.

Project doorsturen

Van stoffige donkere zolder naar een nieuwe frisse woonetage

Verbouw

Vanuit ontwerp, bouwplan en uitvoering een nieuwe woonruimte.

Van etagewoning naar modern appartement

Verbouw

Een verwaarloosde etagewoning omgevormd tot een hedendaags luxe appartement.

Complete duurzame renovatie

Verbouw

Een uitgevoerde renovatie waarbij zowel het pand zelf als ook de indeling van de werk- en kantoorruimten grondig zijn aangepakt.