Tijd om aan jouw bouwplannen te werken?

Complete duurzame renovatie

Een uitgevoerde renovatie waarbij zowel het pand zelf als ook de indeling van de werk- en kantoorruimten grondig zijn aangepakt. Bij onze advisering kijken we niet alleen naar de situatie zoals deze nu is maar ook welke eventuele toekomstige plannen de ideeën bij de opdrachtgever leven.

Anticiperen door middel van ontwerp-varianten om toekomstige kosten besparen of juist deze te kunnen verdelen over meerdere jaren. Iedere bedrijf kent schommelingen in de kwantiteit van beschikbare ruimten. Ook de bestemming van een werk- en kantoorruimte kan op den duur wijzigen. Bijvoorbeeld voorzieningen welke nu ‘makkelijker en goedkoper ’ te plaatsen zijn tijdens de verbouw.

Kortom, we bouwen niet zomaar alles begint bij ons met een toekomstig bestendig bouwadvies zodat de opdrachtgever voor de komende jaren weer waar men aan toe is.

Bij dit project was uitdrukkelijk een totaalaanpak gaande waarbij vanaf het dak, inclusief de zonnepanelen door ons is uitgevoerd. Zowel de wijze waarop het project wordt uitgevoerd alsook de kwaliteit valt onder onze verantwoordelijkheid. Inmiddels zijn wij ingesteld om dit uit te voeren conform de normen van de Wet op de Kwaliteitsborging zoals in de bouwwereld van toepassing is.

Graag nodigen we u uit om uw plannen, ideeën of concepten met ons te bespreken. Tijdens dit gesprek nemen we uw wensen door en geven direct al respons en advies waar u mee verder kan.

Ontwerpen is voor ons pas gaande als de opdrachtgever goed beeld heeft van de specificaties van het bouwwerk. We helpen uiteraard de klant hierbij.

Project doorsturen

Fundamenteel vakwerk

Fundering

Een solide fundering is de basis van ieder huis.

Van stoffige donkere zolder naar een nieuwe frisse woonetage

Verbouw

Vanuit ontwerp, bouwplan en uitvoering een nieuwe woonruimte.

Van etagewoning naar modern appartement

Verbouw

Een verwaarloosde etagewoning omgevormd tot een hedendaags luxe appartement.